Poľnohospodárske družstvo DEVIO
Nové Sady 252
951 24 Nové Sady
Tel.: 037/789 42 88

Fax: 037/789 42 88
Email:krcmarova@devio.sk
Poľnohospodárske družstvo DEVIO
Rastlinná a živočíšna výroba
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hospodári v katastri 9-tich obcí na rozhraní okresov Nitra, Topoľčany a Hlohovec v suchej, skoro aridnej oblasti z nepravidelnými zrážkami. Zrážkovú clonu vytvára od juhovýchodu pohorie Tríbeč a od severozápadu Považský Inovec. Výmera ornej pôdy je 4 556 ha.
  Štruktúra rastlinnej výroby:
 • obiloviny 2 049 ha
 • kukurica 829 ha
 • olejniny 663 ha
 • lucerna 456 ha
 • cukrová repa 501 ha
  Štruktúra živočíšnej výroby:
 • dojnice 830 ks
 • výkrm býkov 450 ks
 • teľatá a jalovice 1 020 ks
 • Hovädzí dobytok spolu 2 300 ks
 • Ošípané spolu 3 000 ks
 • z toho prasnice 250 ks
  Na stredisku Malé Zálužie sú prasnice zaradené v šľachtiteľskom chove – Biela ušľachtilá. Mechanizácia zabezpečuje rozhodujúcu časť obsluhy rastlinnej a živočíšnej výroby s kapacitou vykonávať práce aj iným subjektom.
   Kontakty:

  • - Ing. Igor Jakubička, predseda predstavenstva, mobil: 0903/715 792
  • - Ing. Ivan Oravec, podpredseda predstavenstva, mobil: 0903/730 472
  • - Ing. Daniela Krčmárová, hlavný ekonóm mobil: 0911/810 074
  • - Ing. Roman Krúpa, hlavný agronóm, podpredseda PD  mobil: 0903/717 213
  • - Ján Halvoník, hlavný zootechnik mobil: 0908/958 451
  • - Ing. Martin Vranka, vedúci strediska Nové Sady mobil: 0911/197 769
  • - Ing. Dušan Šiška, vedúci strediska Sučany mobil: 0903/270 106
  • - Peter Sabo, vedúci investičnej výstavby, mobil: 0903/527 316
  • - ústredňa tel. , fax: 037/789 41 77
Výberové konanie
 

=========================================================================================
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

==========================================================================================

Hosted by HostService s.r.o.